Sint Nicolaaskapel, Valkhof, Nijmegen

St Nicolaas
H x L x B Schaal Bestelnr
210 x 160 x 135mm 1:100 10001

The Sint Nicolaas also called Karolingische chapel on the Valkhof in Nijmegen the Netherlands was originally build around 1050 in a Roman style. This building with a central section of 8 segments and an outer wall with 16 segments was part of a large castle. Primarily it was largely build using tuff volcanic stone. In later years large parts were replaced with bricks and gothic elements were added.

De Sint Nicolaas of Karolingische kapel op het Valkhof te Nijmegen is zeer waarschijnlijk ontstaan rond 1050, initieel met een romaanse bouwstijl. Dit gebouw met een achthoekige kern en zestienhoekige buitenmuur is onderdeel geweest van een grote burcht. De kapel was oorspronkelijk grotendeels opgetrokken uit tufsteen. Bij latere verbouwingen zijn grote delen van de muren vervangen door baksteen en zijn gotische elementen toegepast.


St Nicolaas views